Potůčky

Přidejte se k Nám
Tisk článku

Přihláška

Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


 Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


 Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


 Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


 Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


 Juridikatura správního soudu.Podle konstantní juridikatury správních soudů jsou obchodní smlouvy uzavřené
mezi firmami a veřejnou správou veřejné . Pod obchodní tajemství nelze
skrýt prakticky nic, a zejména ne finanční aspekty, podmínky, platební
termíny, penále, záruky a další okolnosti smluvního vztahu.


  
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO POTŮČKY

 


Jméno a příjmení…………….. …………….

 


Bydliště…………………………………….

 

Tímto podpisem stvrzuji žádost o přijetí za člena Občanského sdružení pro Potůčky a zároveň souhlasím se stanovami tohoto sdružení.

 


Podpis…………

Datum…………
 Tuto vyhlášku možno vyzvednout i:Rest. Sv.HUbert,Železářství u kostela,Rest.The Wall.

Tisk článku