Potůčky

Korespodence s OÚ

Odpověď místostarosty

  

Věc: výzva místostarostovi p. Ondrovi obce Potůčky k vrácení 

pozemku.                             

 

Jelikož jste se stal hlavním iniciátorem celé této kauzy a na veřejném jednání 

Zastupitelstva obce Potůčky konaném v únoru 2013 jste sám prohlásil:

 ,, Moje pozemky jsou nabyté též v rozporu se zákonem. Když jsem o tom uvědomil

 mojí banku kde mám hypotéční úvěr, tak banka z toho nebyla nadšena." 

Předpokládali by jsme, že jako první vrátíte obci pozemky.

Tím by jste šel vzorem ostatním postiženým vlastníkům a na svém příkladu by jste 

ostatním ukázal jaký postup zvolí obec při navrácení majetků.

 

 

7.10.2013                                                                        Ladislav Volráb