Potůčky

Zápisy a reakce ze zastupitelstva

Rakce na zastupitelstvo obce ze dne 10.5.2012

Zastupitelstvo obce ze dne 10.5.2012

-----------------------------------------------------

 

     Opět se musíme vyjádřit k zápisu ze ZO ze dne 10.5.2012. Rozhodně nám v diskuzi nešlo o prapodivné prodeje pozemků na Stráni, ale o to, že vedení obce /přesto, že se pí starostka snažila své přiznání z minulého ZO popřít/ svým rozhodnutím umožňuje Ing. Palasovi na jeho pozemcích postavit např. ekofarmu a pochopitelně i chov dobytka. Z tohoto důvodu máme obavy o kvalitu pitné vody, protože se jedná o pozemky nad prameništěm.

     V zápise je uvedeno /v reálu to řečeno nebylo/, že jsou vzorky vody pravidelně odesílány k rozborům a dosud nebyly problémy. Jistě, dosud na Stráni nikdo nechová stádo dobytka a neprovozuje farmu. Ale nikdo přece nemůže zaručit, že třeba stádo neuteče a neznehodnotí prameniště vody nebo, že nedojde k prosakům až k prameništi. Nikdo nezná podloží pozemků, tektonické zlomy apod. V katastru obce je mnoho vhodnějších pozemků pro vybudování farmy. Pravda, nejsou v majetku Ing. Palase.

     Na žádost p. Volrába, aby v zápise bylo uvedeno, že zastupitelé nemají strach z ohrožení jakosti pitné vody, je v zápise pouze toto jako žádost uvedena, ale bez odpovědi zastupitelů, že strach nemají. Buď jde o alibismus, nebo mají přece jen strach?

 

     A ještě k bytové politice našeho OÚ. V současné době je 25 žadatelů o byt. V této situaci si naše vedení obce dovolí vyjmout z bytového fondu byt o velikosti 3+1 a pronajmout ho na kadeřnictví, tedy službu, která rozhodně v obci nechybí. V zápise není uvedeno, že jsme na toto upozorňovali již na několika veřejných zastupitelstvech, ale marně. Obec se chová jako podnikatel, který musí vykazovat za každou cenu ze všeho jen zisk. Ano, obec se musí chovat hospodárně, ale její prvotní zájem musí být blaho jejích obyvatel.  

Reakce na zápis ZO ze dne 8.3.2012

Reakce na zápis ZO ze dne 8.3.2012

-----------------------------------------------------

 

     Opět jsme se přesvědčili, že vedení obce a někteří zastupitelé buď nerozumnějí našim dotazům, nebo, a to je pravděpodobnější, odpovídají a píší jen to, co chtějí a naše připomínky vytrhávají z kontextu.

 

     Chceme tedy vše uvést na pravou míru, a proto se vyjádříme k prvnímu bodu diskuze z tohoto jednání.

 

     Jako sdružení jsme vůbec nechtěli řešit prodej pozemků mezi soukromými osobami, to nám nepřísluší. Šlo nám pouze o tu drzost, s jakou si Ing. Palas spolu s vedením obce chtěl své pozemky na Stráni mnohonásobně zhodnotit. Chtěli jsme se dopátrat, kdo tohle umožnil. Kdyby to bylo pouze nějaké nedorozumění, tak by místostarostovi Ondrovi, když toto zjistil,  "nestoupnul tlak". Je nadmíru jasné, že o změnu pozemků ze zemědělské půdy na stavební parcely někdo usiloval. V závěru jednání pí starostka přiznala, že to byl její zájem. A její klaka jí k tomuto podvodu zatleskala. Věděli vůbec o co se jedná? A jak je možné, že člověk, který má v katastru obce tak velké zájmové území /55 tis. m2/, se podílí na tvorbě nového územního plánu? To byly naše dotazy,  kterým se vedení obce úspěšně vyhýbalo a na nic neodpovědělo.

 

     A druhý bod diskuze - rekreační objekt Ing. Palase na Stráni a jeho prodej.

 

     Opět vedení obce a někteří zastupitelé nepochopili, že nám nejde ani tak o to, jak je vyprojektováno odkanalizování objektu, ale zase o tu drzost, se kterou Ing. Palas prodává něco, co mu nepatří, co stále patří obci. Jediné, co by mohl v inzerátu prodávat, je jeho rozestavěný paskvil. Nikdo nám neodpověděl, proč stále platí smlouva, kterou neplnil. První nájem zaplatil až po 3 letech a s klidem prodává po internetu cizí majetek. Mohl by si toto dovolit řadový občan Potůčků?

A ještě k našemu obvinění, že jsme uvedli v letáku nepravdu. Na náš dotaz u realitní kanceláře jsme skutečně dostali odpověď od realitního makléře M. Kučery, že jde o septik s trativodem.

 

     A třetí bod v diskuzi chybí úplně.

  

     Josef Fořt se dotázal, zda je ekonomické  budovat sítě k chatám u Dräckschenku, když tam není již žádné rozvojové území. Toto se do jejich zápisu vůbec nedostalo. Přitom je pravděpodobné, že tato akce, která se nedělá ani pro chataře, kteří mají chaty zkolaudované a vodu a kanalizaci vyřešenou, ani pro hotel, který má svou vlastní infrastukturu /vodovod i čistírnu odpadních vod/, prodraží vodné a stočné v Potůčkách. Toto vše se opět dělá jen pro Ing. Palase, který potřebuje dovést tyto sítě ke svým pozemkům na Stráni. Spousta z vás se již o tom přesvědčila při procházce na Stráň, kde jste si jistě všimli dotaženého elektrického vedení na jeho pozemky. Celá Stráň je poseta novými sloupy elektrického vedení.

 

     A něco k zamyšlení. Nezdá se vám situace na naší radnici naprosto shodná se situací, která se nyní řeší na pražském magistrátě? Praha hospodaří s 50 miliardami ročního rozpočtu, tj. cca 33.000 Kč na obyvatele. Potůčky hospodaří s cca  55 miliony Kč ročního rozpočtu, tj zhruba 162.000 Kč na obyvatele. To bychom se měli mít líp! Prahu řídí lobbista Janoušek, Potůčky "lobbista" Ing. Palas. Jedná se o tytéž praktiky - výběrová řízení /v Praze předražená o 60 %. U nás dle našich propočtů u řízení na opravu opěrné zdi i opravu střech panelových domů o 50 %/, machinace s územním plánem a prodeje pozemků.  

Zápis ze zastupitelstva

Naše reakce na 1. řádné jednání Zastupitelstva obce Potůčky dne 8.3.2012

 

 

 

     V diskusi jsme vznesli dotaz na jednotlivé zastupitele, zda vědí, že se chystala velká změna v územním plánu obce. Na Stráni 55.000 m2 pozemků, které získal Ing. Palas a koupil je jako zemědělskou půdu, se měly změnit na pozemky rozvojového území. To by bylo mnohonásobné zhodnocení těchto pozemků a znamenalo by to mohutnou zástavbu  tohoto území.  Jen díky tomu, že jsme vyvolali jednání na Mě. úřadě Ostrov a K.Ú. Karlovy Vary se tomu podařilo zabránit.

 

     Chtěli jsme vědět, kdo z vedení obce měl na tomto zájem a prosazoval tuto změnu. Jako vždy jsme hodinu diskutovali o ničem, ale v závěru pí starostka řekla, že to byl její zájem. A to, že je tam možnost zastavět nyní jen 300 m2 je opět její zájem. P. Ondra k tomu pouze řekl, že když se o těchto přesunech v pozemcích dozvěděl, že mu stoupl tlak.

 

     Ostatní přítomní zastupitelé se nevyjádřili, zřejmě o tomto nevěděli. S. Šípek řekl, že neví, co řešíme. Tak jsme tuto situaci přirovnali ke kauze pí Doubové, vedoucí stavebního úřadu Karlovy Vary, která si změnou v územním plánu převedla svou zemědělskou půdu z restitucí na stavební parcely a jejich prodejem vydělala cca. 27 mil. Kč.

 

     Také se vám tyto dva  případy jeví naprosto stejně?

     

     Zastupitel Ing. Nádler na dotaz zda o tomto věděl, odpověděl "Vy mě zkoušíte?". Jen jsme řekli, že se pouze ptáme. Nicméně ještě před koncem jednání opustil předsednický stůl. Usedl mezi ostatní občany obce s tím, že ho to "nebaví". 

Veřejná jednání zastupitelstva

Veřejná jednání zastupitelstva